0(312) 472 29 79

Temiz Oda Tasarımı

GirişTemiz Oda Kullanım AlanlarıTemiz Oda TasarımıLaminar Akışlı Temiz OdaTürbülans Akışlı Temiz OdaTemiz Oda Filtre ElemanlarıLaminer Akım Üniteleri ve Hepa Filtre KutularıFan Filtre Ünitesi Fan Filtre Üniteli Laminar Akış Kabinleri Tartım ve Numune Alma Laminar Akış KabinleriToz Toplama Sistemleri

Temiz Oda Tasarım Gereklilikleri

Uygun havalandırma sistemi[Hijyen HVAC)
Uygun tasarım, boyut
Uygun yapı malzemeleri
Uygun ekipman
Uygun hijyen uygulamaları
Personel eğitimleri[GMP Eğitimi)

Temiz Oda Tasarım Kriterleri

Temiz oda oluşturulurken yer, duvar, tavan, kapılar, pencereler ve aydınlatma için kullanılan malzemeler de büyük önem taşımaktadır. Bunların kolay dezenfekte edilebilmesi, dezenfeksiyon maddelerine, darbeye, sürtünmelere dayanıklı olması toz tutmaması ve üzerindeki mikroorganizmaların üremesine sebep olacak kaplama, pürüzler ve aralıklann olmaması gereklidir. Özellikle duvar, tavan, aydınlatma sistemlerinin ve kapılannın uygulanmasında özel bir itina gerekir. Aksi takdirde iklimlendirme sistemi ile odalar arası basınç farklılıklarını sağlamak çok güçtür.

Temiz Oda Kullanım Bileşenleri

Kapı: Kapılar kapandığında tam sızdırmaz özellikte olmalıdır. Tam sızdırmaz özellikte olmayan kapılar odalar arası basınç farklılıklarının sağlanmasını engelleyeceği gibi rahatsız edici hava sesi oluştururlar.Ameliyathane ve yoğun bakım odalan gibi temiz odalarda tam sızdırmazlık sağlayan tam hermatik kapılar kullanılmalıdır. Kapıların üzerinde kapı dilinin girdiği yerde bakteri ve mantar üremesine imkan tanıyacak girinti ve oyuklar olmamalıdır. Menteşe ve kapı tokmağı az aşınan malzemelerden seçilmelidir. Kapılar duvar ile aynı kalınlıkta olamıyor ise yüksek temiz oda klasının olduğu bölümde çıkıntı yapmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Basınç farklılıklan olan bölgelerarasındaki kapıların kolayca kapanmasını sağlayacak önlemlerin alınması gereklidir.

Tavan: Havada taşınan parçacıklann ve diğer kirleticilerin tavan boşluğundan girmesini onlemek için tavanların sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Asma tavanların duvarla birleştigi bölgeler boşluk olmayacak şekilde, sızdırmaz yapılmalı, böylece ortama partikül girişi engellenmelidir. Tavana monte edilen filtreler, filtre çerçeveleri, filtre muhafazalan ve hava geçiş noktaları sızdırmaz olmalıdır.

Duvar: Temizliği kolaylaştırmak ve kirleticilerin birikmesini önleyecek şekilde duvar-duvar, duvar-tavan, duvar-zemin birleşmelerinde kesinlikle köşe olmamalı, yuvarlatılmalıdır.Duvarlar ve duvar panelleri sızdırmaz yapılmalıdır. Tüm yüzeyle ve kapı kolları pürüzsüz olmalı, girinti ve çıkıntı olmamasına dikkat edilmelidir.Duvar sistemi kurulurken seçilecek olan malzemenin ayrıca dikkat edilmesi gereken özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

• Seçilecek olan duvar sistemi, basınç farklılıklarının ayarlanabilmesi, partiküllerin bir alandan diğer alana geçmesini ve aralarda birikmesini önlemesi için kesinlikle sızdırmaz olmalıdır.
• Çarpmalara karşı dayanıklı olmalı veya buna karşı önlem alınmalıdır.
• Ouvar zedelendığinde kolay bir şekilde tamir edilebilmelidir.
• Duvar kaplaması çizilmeye ve dezenfeksiyon maddelerine karşı dayanıklı olmalı, üzerindeki kaplama defalarca çizilmesine rağmen kesinlikle zarar görmemelidir.
• Kullanılacak olan malzemeler dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı olmalı bakteri ve mantar üremesine olanak vermemeli, zamanla sertleşip çatlaklar oluşturmamalıdır.
• Panellerin üzerine yerleştirilecek olan camlar ile paneller arasında çıkıntı olmayıp, burada kullanılacak olan contalann da dezenfeksiyon maddelerine dayanıklı olması gereklidir. istenilen yangın klasına uygun olmalıdır.

Zemin : Temiz alanlarda tüm yüzeyler, partikül veya mikroorganizmalann birikmesini veya çevreye yayılmasını en aza indirecek düzgün, pürüzsüz ve çatlak olmayan yapıda olmalıdır. Zemin döşemesi; temizlenen yüzeyler ve dezenfektanlann kullanıldığı yerler, aşınmaya karşı dayanıklı tekrarlanan temizleme uygulamalarına uygun malzemeler kullanılarak yapılmalıdır.

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin Tıklayınız