0(312) 472 29 79

Partikül Sayımı ve Temiz Odanın Sınıflandırılması Testi

GirişValidasyon Nedir & TerimlerSteril Alan Havalandırma Sistemi HVAC ValidasyonuHepa-Ulpa Filtre Sızdırmazlık TestiHava Akış Hızı Ölçümü ve Hava Degişim Sayısının HesaplanmasıBasınç Farkları ÖlçümüSıcaklık ve Nem ÖlçümüDekontaminasyon Geri Kazanım TestiLaminar Air Flow (LAF) Kabinleri ValidasyonuAirborne Contamination ControlPartikül Sayımı ve Temiz Odanın Sınıflandırılması TestiLaminar Akışlı Temiz OdaTürbülans Akışlı Temiz OdaHava Kanalı Sızdırmazlık Testi
Steril ve temiz alanlarda kurulu olan hijyenik havalandırma sistemlerinin gerekli asgari teknik hijyenik koşulları yerine getirip getirmediğini ispatlamak amacıyla yapılan performans testi işlemlerinin tamamı HVAC validasyonu (doğrulaması) olarak değerlendirilir.

HVAC Validasyonu kapsamında yapılan Partikül ölçümleri ve sonuçların analizi TS EN ISO 14644-1 standardı referans alınarak gerçekleştiri lir. Bu standarda göre Temiz alanda Partikül Sayımı ve Temiz Odanın Sınıflandırılması testi en son yapılması gereken testtir. Partikül Ölçümü yapılmadan önce sırasıyla;
• Hava akış hızı ölçümü
• Hepa -Ulpa filtre sızdırmazlık testi
• Basınç farkları ölçümü
• Sıcaklık ve nem ölçümünün
yapılmış olması gerekir. Partikül sayımı testinin sonucu mahalin hava kalitesini ve hangi temizlik sınıfına ait olduğunu belirlenmesini sağladığı için; Bu sonuç mahalin kullanım amac ına ne kadar uygun olduğu konusunda da kullanıcıya ışık tutar.

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin Tıklayınız