0(312) 472 29 79

Temiz Oda Kullanım Alanları

GirişTemiz Oda Kullanım AlanlarıTemiz Oda TasarımıLaminar Akışlı Temiz OdaTürbülans Akışlı Temiz OdaTemiz Oda Filtre ElemanlarıLaminer Akım Üniteleri ve Hepa Filtre KutularıFan Filtre Ünitesi Fan Filtre Üniteli Laminar Akış Kabinleri Tartım ve Numune Alma Laminar Akış KabinleriToz Toplama Sistemleri

Hastaneler


Steril alanlar içerisinde enfeksiyon riskini minimalize etmek ve gerekli hijyen kalitesini sağlamak amacı ile hastane personelinin eğitimi, organizasyonu ve yönetimi ile birlikte, çapraz kirlenmeyi engelleyecek mimari plan, inşai uygulama detayları ve hijyenik klima sistemi önemli rol oynamaktadır.

Steril alanlar içerisinde yer alan ameliyathane, uyutma, uyandırma, tam steril koridor, yan steril koridor, sedye transfer, personel giriş, airlock, yoğun bakım, sterilizasyon gibi alanlarda mikroorganizmaların taşınmasına yardımcı boyuttaki partiküllerin konsantrasyonlarının kontrolü amacı ile DiN 1946-4 ve benzeri uluslar arası normlar esas alınarak hijyenik klima sistemi tasarlanmaktadır.

Bu tasarım hava kaynaklı partiküllerin steril alanlara ulaşımını engellemek ile birlikte oluşan partiküllerin (insan, ekipman ve diğer kaynaklı) mahalden uzaklaştırılarak ortamın sterilitesinin korunmasını amaçlamaktadır.


İlaç ve Yan Sanayi


İlaç üretim ve yan sanayinde ürünün, prosesin her aşamasında korunabilmesi ve son kullanıcıya uygun şekilde sunulması, istenen raf ömrünün sağlanabilmesi için tüm üretim aşamalarının ISO 14644, US FS 209, GMP gibi uluslar arası standartlara göre belirlenen temiz oda sınıflarında yapılması gerekmektedir.

Steril alanlarda steriliteyi korumak için gerekli partikül konsantrasyonunu kontrol altında tutmak, proses için gerekli sıcaklık, nem, fark basınç ve hava debisi gibi parametreleri istenen değerde ve sürekli olacak şekilde ayarlamak için tasarlanan steril klima sistemi tam gün 7/24 esasına göre çalışmaktadır.

Böyle bir tasarımın işletme maliyetleri de göz önünde bulundurularak, sistem çözümü ve malzeme seçimleri ile işletme için gerekli enerji verimliliğini sağlayacak bir otomasyon sistemine sahip olması gerekmektedir.


Laboratuarlar


İlaç, kimya, elektronik, optik gibi birçok alanda arge ya da ürün hizmeti vermek amaçlı kurulmuş laboratuvarlarda, tanımlanmış çalışma koşullarına göre, negatif yada pozitif basınçlı, sabit sıcaklık ve nem değerlerinde kontrollü alanlar oluşturmak amacı ile steril klima sistemi mimari plan ve inşai detay uygulamaları geliştirilmiştir.

Uygulama alanlarına göre farklı biyolojik güvenlik seviyelerine sahip laboratuvarlar için (BSL-l, BSL-2, BSL-3, BSL-4) uluslar arası standartlar, göz önünde bulundurularak özel tasanmve projelendirme yapılmalıdır. Tüp bebek (Embriyoloji) laboratuvarları VOC gazlan ve tanecik konsantrasyonu kontrolü bakımından ayn bir öneme sahip olup, klinik başarı oranı ortamda sağlanan hava kalitesi ile direk bağlantılıdır.


Endüstriyel Tesisler


Sağlıklı ve yüksek kaliteli ürünlerin steril ve korunmuş bir şekilde son kullanıcıya ulaştırılabilmesi için gıda ve yan sanayi proses tasarımı ve iklimlendirme sistemi son derece önem arz etmektedir.

Üretilen gıdaların uluslar arası koşullara göre hazırlanmış ve kontrollü alanlarda üretilmesi ve bu kalitenin sürekliliğinin sağlanması ancak iyi bir tasarım ile mümkün olacaktır.

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin Tıklayınız