0(312) 472 29 79

Hava Akış Hızı Ölçümü ve Hava Degişim Sayısının Hesaplanması

GirişValidasyon Nedir & TerimlerSteril Alan Havalandırma Sistemi HVAC ValidasyonuHepa-Ulpa Filtre Sızdırmazlık TestiHava Akış Hızı Ölçümü ve Hava Degişim Sayısının HesaplanmasıBasınç Farkları ÖlçümüSıcaklık ve Nem ÖlçümüDekontaminasyon Geri Kazanım TestiLaminar Air Flow (LAF) Kabinleri ValidasyonuAirborne Contamination ControlPartikül Sayımı ve Temiz Odanın Sınıflandırılması TestiLaminar Akışlı Temiz OdaTürbülans Akışlı Temiz OdaHava Kanalı Sızdırmazlık Testi
"ISO 14644-3: Cleanrooms And Associated Controlled Environments - Part 3: Test Met- J hods" standartlarında açıklanan temiz oda sınıfına uygun kalitede ve miktarda havanın sağlanıp sağlanmadığının kontrolü için hava debilerinin balometre ile ölçülerek saatteki hava değişim sayısının hesaplanmasıyla yapılan bir testtir.

• Hava akış hızı ölçümü (m/s): Balometre ile direkt olarak hava debilerinin (m3/h) ölçülmesi ya da anemometre kullanılarak yapılan ölçümlerdir.

• Hava değişim sayınının hesaplanması (h-1): Ölçülen toplam hava debisinin mahal hacmine bölünmesiyle bulunan saatteki hava değişim oranının hesaplanmasıdır.

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin

Doğru Mühendislik Yaklaşımı, Ekonomik ve Hızlı Çözümler İçin Tıklayınız